De VSS is opgericht op 18 januari 1993.
Op  2009 zijn de statuten herzien en vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Klik hier om de volledige statuten in te zien

Naast de statuten is er ook een huishoudelijk reglement.Dit reglement sluit aan op en is in overeenstemming met de statuten.

Klik hier om het huishoudelijk reglement in te zien

 

Het inschrijvingsnummer van de VSS in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is 40482473. Postadres: Ekris 63, 3931PV Woudenberg