Gebruikersvoorwaarden website

Inleiding

Deze website is eigendom van de Vereniging van Speciale Schapenrassen. (Het inschrijvingsnummer van de VSS in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is 40482473. Postadres: Ekris 63, 3931PV Woudenberg)

Het is aan u beschikbaar gesteld voor informatieve doeleinden. Door het gebruik van deze website, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

Uw gebruik van de website

Tenzij anders vermeld, is de website voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag voor eigen, niet-commercieel gebruik, gebruik maken van materiaal van de website, in de vorm van weergeven, elektronisch kopiëren en hard copy printen, op voorwaarde dat u geen auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten wijzigt of verwijdert. Voor elk ander gebruik van materiaal van de website moet u voorafgaande schriftelijke toestemming vragen.

Buiten de persoonsgegevens die wij van u kunnen verzamelen in overeenstemming met ons Privacyverklaring, zullen alle opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen of andere informatie die u aan ons communiceert onze eigendom worden, ongeacht of u wel of geen lid bent van de VSS of uw lidmaatschap is beëindigd. De VSS is vrij om de materialen die u indient, zonder verplichtingen te gebruiken.

Disclaimer

  • De VSS werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat er onvolledig of verouderde informatie in staat.
  • De VSS geeft geen garantie over de juistheid en/of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd en is niet aansprakelijk voor eventuele schade door onjuistheden en/of onvolledigheden daarin.
  • Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de VSS niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade op welke wijze dan ook voortvloeiend uit het gebruik van de website.
  • De VSS is niet verantwoordelijk voor (informatie op) pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt en is evenmin aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden daarin.
  • De VSS verschaft informatie op haar website, zonder garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten aan worden ontleend.
  • De VSS kan de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. De VSS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website.
  • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie welke gegeven wordt op onze website.
  • De informatie op de website is alleen bedoeld voor gebruik in Nederland en we garanderen of impliceren op geen enkele manier dat de informatie op deze website geschikt is voor gebruik buiten het grondgebied. Als u de informatie buiten Nederland wilt toepassen, doet u dit onder uw eigen verantwoordelijkheid en moet u zelf voldoen aan alle toepasselijke lokale wetten.
  • Indien enige bepaling van deze gebruikersvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, zullen de overige bepalingen c.q. overige delen van deze gebruikersvoorwaarden van toepassing blijven.