Harry Hoving is de leden- en stamboekadministrateur van de VSS.

Hij houdt voor de VSS de volgende zaken bij:

Ledenadministatie

 • Het ledenbestand
 • Het innen van VSS-lidmaatschapsgelden
 • Het voldoen van VSS-rekeningen
 • Alle andere in-en uitgaven

Dieradministratie in Falcoo

 • Het invoeren van de keuringsresultaten
 • Het invoeren van importdieren
 • Het invoeren van mutaties
 • Het corrigeren van foute meldingen

U kunt contact met Harry opnemen voor

 • Het doorgeven van (mail-)adreswijzigingen
 • Vragen over, al dan niet gedane betalingen
 • Opgave en vragen over automatische incasso
 • Opgave registratie importdieren
 • Opgave registratie van uw dieren die u al had, voordat u VSS-lid werd.

U kunt Harry bereiken op
Mail:  h.hoving@holoc.nl
Tel:   0573 252 556 (overdag van ma-vr)
Post: Gageldijk 1, 7241 RJ Lochem

Voor alle overige vragen kunt u het contactformulier gebruiken. De vraag komt dan terecht bij de secretaris. Zij zal zorgen dat uw vraag door het juiste bestuurslid in behandeling genomen zal worden.