Gezondheidprogramma's

Naast het geven van geneesmiddelen om dieren beter te maken zijn er ook mogelijkheden om ziekten te voorkomen. Je kunt dit zelf regelen, bijv. met advies en hulp van je dierenarts of met behulp van een organisatie zoals bijv. de GD (Gezondheidsdienst voor Dieren) of de NSFO ( Nederlandse Schapen- en Geitenfokkers Organisatie)
Deze organisaties bieden verschillende ondersteuningsprogramma's aan, waarvan sommige een officiële status hebben. (dit is belangrijk bij export en bij tentoonstellingen/shows)

  • Je kunt dieren entingen/vaccins laten geven tegen ziekten zoals het bloed, ectyma, zomerlongontsteking, rotkreupel en Q-koorts (de laatste is verplicht als de dieren een publieke functie hebben, bijv. show/tentoonstelling, kinder- of zorgboerderij, e.d.)
  • Je kunt regelmatige controles laten doen, bijv. de chlamydia- en rotkreupelcheck.
  • Ook kun je gezondheidsprogramma's volgen die ervoor zorgen dat je gecertificeerd bent voor bijv. ziekten en aandoeningen, zoals zoönoses, zwoegersziekte, scrapie en CL (pseudotuberculose).

Schapenhouders en -fokkers kiezen voor gezondheidsprogramma's voor hun dieren om verschillende redenen, bijv. om zeker te zijn dat de ziekte niet in de kudde komt, om uitbraken te voorkomen, om een gezonde en veilige omgeving te creeëren voor bezoekers of om te kunnen exporteren.

De gezondheidsprogramma's die het meest gedaan worden zijn:
 
 
Zwoegerziekte
Zwoegerziekte wordt veroorzaakt door een virus. Het is besmettelijk voor andere schapen. Het is een slopende en niet te genezen ziekte die eindigt met de dood. Zwoegerziekte kan jaren in een dier sluimeren alvorens actief te worden. Actieve zwoegerziekte kan door bloedonderzoek worden aangetoond.
Het programma bestaat uit 2 jaarlijkse bloedtesten. De enige adequate preventieve maatregel is het strikt vermijden van contact met dieren zonder zwoegervrij certificaat. Het zwoegervrij certificaat is verplicht bij veel  keuringen en tentoonstellingen. Bij export is het een pré. 
 
Scrapie
Scrapie is een voor schapen dodelijke ziekte van het zenuwstelsel. Mensen kunnen het niet krijgen.De erfelijke (on)gevoeligheid voor scrapie kan door middel van DNA-onderzoek worden vastgesteld.

Vanaf 2009 is het VSS-fokprogramma van kracht en in 2012 aangepast. Dit houdt in dat van alle fokrammen de genotypering bekend moet zijn en het gebruik van rammen met VRQ (scrapie gevoelig) of een onbekende genotypering niet meer is toegestaan. Dat kan inhouden dat u, voordat u gaat fokken, uw ram moet laten testen op scrapiegevoeligheid. Voor nadere informatie kunt u terecht bij uw rasvertegenwoordiger of bij het bestuur van de VSS.

Als u uitsluitend dieren heeft die ARR/ARR (scrapie ongevoelig) zijn, kunt u bij de GD de status scrapievrij bedrijf aanvragen. Uitsluitend met zo'n scrapievrije status worden de lammeren automatisch als ARR/ARR aangemerkt en zo in het stamboek opgenomen. In alle andere gevallen wordt een ARR/ARR genotypering van uw schaap pas erkend als het getest is door een erkende EU-organisatie, zoals bijv. de GD. Maar let op! Als u een nieuw dier dat niet ARR/ARR erkend is of een onbekende genotypering heeft, op dat UBN registreert, bent u meteen uw status scrapievrij bedrijf kwijt. Dat heeft veel lastige gevolgen t.a.v. de registratie van elk van de afzonderlijke dieren op dat UBN (ook al zijn ze ARR/ARR)

Klik hier voor het VSSscrapiebeleid

 
Voor informatie over zwoegerziekte en scrapie kunt u  kijken op www.gddiergezondheid.nl/schaapgeit
Voor informatie over zwoegerziekte kunt u ook kijken op de zwoegerziekte site van de NSFO