GD (gezondheidsdienst voor dieren)

De GD bestaat al meer dan honderd jaar en heeft zich ontwikkeld tot een groot onafhankelijk en marktgericht bedrijf, als het gaat om dierziekten (met name alle soorten vee, pluimvee en paarden). 
U, als schapenhouder, zult te maken krijgen met de GD. De GD voert bijna alle laboratorium onderzoeken uit, verzorgt o.a. gezondheidsprogramma's (o.a. Scrapie en Zwoegerziekte) en geeft voorlichting. 

De site van de GD is een bron van duidelijke informatie over uiteenlopende schapenziekten.
De GD is ook telefonisch goed bereikbaar voor vragen. (ook als u geen lid bent van de GD)
 

NSFO

De Nederlandse Schapen- en geitenfokkers Organisatie (NSFO) is een organisatie voor en van schapen- en geitenfokkers. De NSFO geeft informatie over dierziekten en verzorgt ook gezondheidsprogramma's (o.a. Scrapie en Zwoegerziekte)


Levende Have

De website Landelijk Kennisnetwerk van Houders van Boerderijdieren Levende Have is een initiatief van de Stichting Levende Have. De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de communicatie tussen kleinschalige houders van landbouwhuisdieren en parkdieren.

De website staat vol duidelijke beschrijvingen over het houden en verzorgen van schapen, incl. beschrijvingen dierziekten, dracht en aflammeren en de verzorging van lammeren.

 

Zoönosen: Welke ziektes kun je krijgen van een schaap?

OVerzichtelijke site van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over ziekten die overgedragen kunnen worden van dier naar mens. De beschrijvingen zijn kort en bondig. En wordt doorgelinkt naar zowel beschrijvingen over de ziekte, preventie en behandeling van mensen  als ook voor dieren.

 

Veearts.nl

Veearts.nl is de nieuwssite over diergezondheid. Het is bedoeld voor veehouders en veeartsen.

Deze website houdt niet alleen het actuele nieuws bij, ook vindt u hier video’s, een dierziekten-ABC en achtergrondinformatie.

 

Info websites van dierenartsenpraktijken
Er zijn  diverse dierenartspraktijken, die goede informatie verstrekken over dierziekten en die makkelijk via Google te vinden zijn. Maak er gerust gebruik van, bijv. www.schapendokter.nl
 

VHLGenetics (voorheen: Van Hearingen)

Internationaal laboratorium voor onderzoek genetisch materiaal. Hier wordt o.a. de scrapieresistentie (ARR/ARR) getest.


Wormwijzer

De Wormwijzer is een site van de Wageningen University & Research. Deze site geeft informatie over en behandeladviezen voor een verantwoorde aanpak van maagdarmwormen bij schapen.
 

MSD Animal Health Academy

Is een nieuw educatieplatform voor dierenartsen en paraveterinairen. Een deel van de informatie op de website is vrij toegankelijk voor iedereen.
 

Vakblad Het Schaap

Om up-to- date en geïnformeerd te blijven over schapen is het vakblad Het Schaap de aangewezen magzaine om op geabonneerd te zijn. Het is een vakblad voor zowel  de beroeps- als hobbymatige schapenhouder, met uiteenlopende artikelen over de schapenhouderij; ontwikkelingen rondom wet & regelgeving en alle aspecten van het houden en fokken van schapen.


Het Schaap is een maandblad. Je krijgt 20% korting op een abonnenement als je lid bent van de VSS, ook als je al een abonnement hebt. Klik hier voor het formulier.

Het vakblad schaap geeft tevens een ( gratis)digitale nieuwsbrief uit.


KSG

Het platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders behartigt de belangen van deze groep houders. Het platform is door het ministerie van EZ erkend als vertegenwoordigend orgaan.
Op de site van het KSG staat vooral wet-en regelgeving beschreven t.a.v. dierziekten.

Gezondheidsprogramma's

Als fokker kun je deelnemen aan diverse gezondheidsprogramma's om ziekten te voorkomen, te monitoren of fokprogramma's te volgen voor resistentie. De meeste gezondheidsprogramma's worden georganiseerd door de GD en ook de NSFO houdt zich ermee bezig.