Welkom op de site van de VSS, Vereniging van Speciale Schapenrassen

Doelstelling
Stamboek
Taken
Verenigingsleven

 

Doelstelling

Het handhaven en verbeteren van speciale schapenrassen en het behartigen van de belangen van de fokkers en houders van de bij de vereniging aangesloten schapenrassen.

Stamboek

De belangrijkste taak van de VSS is de registratie van de schapenrassen. Op dit moment heeft de VSS 45 schapenrassen in haar stamboek geregistreerd staan.
Het stamboek is erkend door het RVO voor de rassen: Cambridge, Castlemilk Moorit, Coburger Fuchs, Devon & Cornwall, Herdwick, Leicester Longwool, Norfolk Horn, Portland, Ryeland, Scottish Blackface, Shetland, Solognote, Walliser Schwarznase en Wiltshire Horn.

Taken

De VSS behartigt de belangen van de schapenfokkers en -houders. Het opstellen van fokreglementen en toezien op naleving hiervan door de leden is één van de taken. De vereniging houdt zich ook bezig met het geven van voorlichting over het fokken en houden van schapen in de breedste zin, het promoten van de fokkerij van speciale schapenrassen en het stimuleren van onderlinge contacten. De VSS onderhoudt contacten met overheidsinstellingen,  organisaties, bedrijven en verenigingen die zich bezighouden met het fokken en houden van schapen.

Verenigingsleven

Het verenigingsleven is voor de VSS belangrijk. De vergaderingen met de leden, keurmeesters, rassenvertegenwoordigers zijn de spil hiervan. Ook tijdens de evenementen waar de VSS aanwezig is met VSS-infokraam en de schapen-showcollectie is een levendige bron. Daarnaast organiseert de VSS cursussen en trainingen, al naar gelang behoefte, zoals bijv. de starterscursus.