Het Bestuur

Voorzitter
Hans Groenhuis
de Broekhuizen 1
7722 PC Dalfsen
Tel: 06 533 420 01
@: hansgroenhuis@vssschapen.nl

Specifieke taken:

 • Belangenbehartiging en
  externe contacten zoals: Falcoo, GD, RVO, I&R, Platform-KSG, NVWA

Secretaris
Vacant
(de specifieke taken worden tijdelijk
waargenomen door Bert Steginga)
@: info@vssschapen.nl

Specifieke taken:

 • correspondentie
 • Aanvragen erkenningen
 • Belangenbehartiging
  micro-rasgroepen
 • Algemene vragen

Penningmeester
C. (Carel) Van Amersfoort
Ekris 63
3931 PV Woudenberg
Tel: 0332 867 154
@: carelvanamersfoort@vssschapen.nl

Specifieke taken:

 • Financiën
 • Schapen showcollectie
 • Organisatie evenementen:
  - Dag v/h Schaap, Ermelo
  - Farm & Countryfair, Aalten
  - Schapenmarkt, Odiliapeel

Bestuurslid Foktechnische Zaken
E.G. (Bert) Steginga
De Leiding 18
7738 PH Witharen
Tel.:  06 448 663 90
@: bert@vssschapen.nl

Specifieke taken:

 • Stamboekcoördinatie
 • Aansturing van
  VSS-keurmeesters
 • Vragen over
  lammerenkeuring en
  puntenbalken
 • Opmerkingen of klachten
  over keuringen
 • Beheer website

 

Bestuurslid                                        
Johan Klein Wolterink
Sinderenseweg 101
7065 BH Sinderen
Tel.: 06 207 922 15
@: johankleinwolterink@vssschapen.nl

 Specifieke taken: 

 • Ondersteuning Rasafdelingen

Bestuurslid
Anita Seele
Ecrustraat 7
1339 AV Almere
@: anita@vssschapen.nl 

 Specifieke taken:

 • Verslaglegging
 • Beheer Social Media

Bestuurslid Communicatie

 Vacant
 

 Specifieke taken:

 

Het bestuur wordt gekozen door de leden op de algemene ledenvergadering.  De functies binnen het bestuur kunnen onderling wisselen, deze taakverdeling ligt bij het bestuur zelf.