Het Bestuur

Voorzitter
J.P.A. (Jan) van der Zanden
Selissen 2 a
5283 SB Boxtel
Tel: 0411 616 636
@: janvanderzanden@vssschapen.nl

Specifieke taken:

 • Belangenbehartiging en
  externe contacten zoals: Falcoo, GD, RVO, I&R, Platform-KSG, NVWA

Secretaris
K.E. (Karin) Wassink
Hengeloseweg 4
7261 LV Ruurlo
Tel: 0573 453 596
@: karinwassink@vssschapen.nl

Specifieke taken:

 • Verslaglegging en
  correspondentie
 • Aanvragen erkenningen
 • Belangenbehartiging
  micro-rasgroepen
 • Algemene vragen

Penningmeester
C. (Carel) Van Amersfoort
Ekris 63
3931 PV Woudenberg
Tel: 0332 867 154
@: carelvanamersfoort@vssschapen.nl

Specifieke taken:

 • Financiën
 • Schapen showcollectie
 • Organisatie evenementen:
  - Dag v/h Schaap, Ermelo
  - Farm & Countryfair, Aalten
  - Schapenmarkt, Odiliapeel
  - Dag van de Wol, Oijen

Bestuurslid Foktechnische Zaken
E.G. (Bert) Steginga
De Leiding 18
7738 PH Witharen
0523 677 000
@: bert@vssschapen.nl

Specifieke taken:

 • Stamboekcoördinatie
 • Aansturing van
  VSS-keurmeesters
 • Vragen over
  lammerenkeuring en
  puntenbalken
 • Opmerkingen of klachten
  over keuringen

Bestuurslid Communicatie
A. (Annemarie) Hoenderdos
Zuiderhazedwarsdijk 6
1755 LH Petten
Tel: 06 237 285 04
@: communicatie@vssschapen.nl

Specifieke taken:

 • Beheer website
 • Redactie De Ruif
 • Coördinatie Infokraam
 • Organisatie evenementen:
  - Landbouwshow, Opmeer
  - Dag van het Dier, Schagen
Het bestuur wordt gekozen door de leden op de algemene ledenvergadering.  De functies binnen het bestuur kunnen onderling wisselen, deze taakverdeling ligt bij het bestuur zelf.