Het Bestuur

Voorzitter
J.P.A. (Jan) van der Zanden
Selissen 2 a
5283 SB Boxtel
Tel: 0411 616 636
@: janvanderzanden@vssschapen.nl

Specifieke taken:

 • Belangenbehartiging en
  externe contacten zoals: Falcoo, GD, RVO, I&R, Platform-KSG, NVWA

Secretaris
Vacature
@: info@vssschapen.nl

Specifieke taken:

 • Verslaglegging en
  correspondentie
 • Aanvragen erkenningen
 • Belangenbehartiging
  micro-rasgroepen
 • Algemene vragen

Penningmeester
C. (Carel) Van Amersfoort
Ekris 63
3931 PV Woudenberg
Tel: 0332 867 154
@: carelvanamersfoort@vssschapen.nl

Specifieke taken:

 • Financiën
 • Schapen showcollectie
 • Organisatie evenementen:
  - Dag v/h Schaap, Ermelo
  - Farm & Countryfair, Aalten
  - Schapenmarkt, Odiliapeel

Bestuurslid Foktechnische Zaken
E.G. (Bert) Steginga
De Leiding 18
7738 PH Witharen
Tel.:  0523 677 000
@: bert@vssschapen.nl

Specifieke taken:

 • Stamboekcoördinatie
 • Aansturing van
  VSS-keurmeesters
 • Vragen over
  lammerenkeuring en
  puntenbalken
 • Opmerkingen of klachten
  over keuringen
 • Beheer website

 

Bestuurslid                                        
Johan Klein Wolterink
Sinderenseweg 101
7065 BH Sinderen
Tel.: 06 207 922 15
@: johankleinwolterink@vssschapen.nl

 Specifieke taken: 

 • Ondersteuning Rasafdelingen

Aspirant bestuurslid

Anita Seele

@: Anita.vss@outlook.com

 

Bestuurslid Communicatie

(vacant)
 

Specifieke taken:

 

Het bestuur wordt gekozen door de leden op de algemene ledenvergadering.  De functies binnen het bestuur kunnen onderling wisselen, deze taakverdeling ligt bij het bestuur zelf.