RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het RVO stelt regelingen op, voert ze uit en zorgt dat wetten en regels worden nageleefd.
Als schapenhouder (ook al heeft u maar 1 schaap) bent u verplicht zich te registreren. U krijgt dan een UBN toegewezen, een Uniek Bedrijfs Nummer. U moet uw schapen registreren en alle gebeurtenissen zoals geboorte, sterfte of verplaatsing melden in de centrale database I&R (I&R = Identificatie en registratie) Deze registratieverplichting is in het leven geroepen om bij een besmettelijke ziekte de dieren en hun plaats van herkomst te kunnen traceren.
Als lid van de VSS registreert u uw dieren via registratieprogramma Falcoo. Falcoo geeft automatisch, meerdere keren per 24 uur uw mutaties door aan het I&R. Als u gebruik maakt van Falcoo, registreer dan NIET in I&R. Dit zorgt anders voor foutmeldingen die op uw kosten hersteld moeten worden.

De enige uitzondering op deze regel is als u een zgn. diervlagmelding moet maken (voor bijv. Q-koorts) of een volmacht wilt afgeven. Dit kan niet in Falcoo. U gaat dan naar Schapen en geiten melden | RVO.nl | Rijksdienst

 

NVWA

Het werkterrein van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is breed. Voor de schapenhouderij betekent de NVWA: controle en naleving van de wetten en verordeningen op het gebied van de gezondheid van mens en dier. Denk daarbij aan bijv. controle op slachthuizen, veetransporten, diervoeders, het monitoren van ziektegevallen en toezicht op dierenwelzijn in het algemeen.
Ook de keuringen op import en export worden uitgevoerd door de NVWA.

 

Levende Have

De website Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een initiatief van de Stichting Levende Have. De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de communicatie tussen kleinschalige houders van landbouwhuisdieren en parkdieren.

De website besteed overzichtelijk en ruim aandacht aan regelgeving.

 

KSG

Het platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders behartigt de belangen van deze groep houders. Het platform is door het ministerie van EZ erkend als vertegenwoordigend orgaan.

Op de site van het KSG staat vooral wet-en regelgeving beschreven. Het KSG geeft bij de omschrijvingen aan wat de problematiek is voor kleinschalige houders en welke voorstellen zij doet en hoe zij de belangen behartigt bij o.a. het ministerie van Economische Zaken en andere instanties.
 

NBvH

De Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders behartigt de belangen van duizenden hobbydierhouders van landbouwhuisdieren. Doel is te komen tot passende regels en kosten op vele terreinen, bijvoorbeeld registratie, oormerken, dierziektebestrijding, schuilgelegenheid.
 

Vakblad Het Schaap

Vakblad, zowel voor de beroeps- als hobbymatige schapenhouder, met uiteenlopende artikelen over de schapenhouderij; ontwikkelingen rondom wet & regelgeving en alle aspecten van het houden van schapen.
Het Schaap is een maandblad ( korting voor VSS leden) en geeft tevens een digitale nieuwsbrief uit.