Algemene ledenvergadering

  • Aan het begin van elk kalender jaar is er een Algemene Leden Vergadering.
    Als de datum bekend is, kunt u deze vinden in de agenda
  • De ALV vindt plaats in het midden van het land, meestal in Woudenberg en altijd op een zaterdag, van 11.00 tot 15.00 uur.
  • Het vergadergedeelte heeft een aantal vaste onderwerpen, zoals jaarverslag , financiën, fokbeleid, rasafdelingen, communicatie, evenementen. En verder is de agenda gevuld afhankelijk van de actualiteit.
  • Tevens is er, tijdens de vergadering de bekendmaking en de prijsuitreiking van de Topdieren van het afgelopen jaar.
  • Na het vergadergedeelte is er een lunchbuffet met soep en broodjes.
  • Na de pauze is een informatief middagprogramma en de gelegenheid om met elkaar bij te praten onder het genot van een drankje.
  • Alle leden krijgen een uitnodiging voor de ALV via de mail toegestuurd. Agenda en conceptverslag van het voorgaande jaar worden per mail toegestuurd.

Klik om inzage te krijgen van:

jaarverslag 2019 (in concept)

notulen algemene Jaarvergadering 26 januari 2019 (in concept)

jaarverslag over 2018

notulen Algemene Jaarvergadering 20 januari 2018

jaarverslag over 2017

notulen Algemene Jaarvergadering 21 januari 2017

jaarverslag 2016