Algemene ledenvergadering

  • Aan het begin van elk kalender jaar is er een Algemene Leden Vergadering.
    Als de datum bekend is, kunt u deze vinden in de agenda
  • De ALV vindt plaats in het midden van het land, meestal in Woudenberg en altijd op een zaterdag, van 11.00 tot 15.00 uur.
  • Het vergadergedeelte heeft een aantal vaste onderwerpen, zoals jaarverslag , financiën, fokbeleid, rasafdelingen, communicatie, evenementen. En verder is de agenda gevuld afhankelijk van de actualiteit.
  • Tevens is er, tijdens de vergadering de bekendmaking en de prijsuitreiking van de Topdieren van het afgelopen jaar.
  • Na het vergadergedeelte is er een lunchbuffet met soep en broodjes.
  • Na de pauze is een informatief middagprogramma en de gelegenheid om met elkaar bijpraten onder het genot van een drankje.
  • Alle leden krijgen een uitnodiging voor de ALV via de mail toegestuurd. Agenda en conceptverslag van het voorgaande jaar worden per mail toegestuurd.

Klik om inzage te krijgen van:

notulen algemene Jaarvergadering 26 januari 2019 (in concept)

jaarverslag over 2018

notulen Algemene Jaarvergadering 20 januari 2018

jaarverslag over 2017

notulen Algemene Jaarvergadering 21 januari 2017

jaarverslag 2016