Al uw schapen  moeten 2 oormerken in hebben.

  • Aanvragen UBN

Voordat u schapen gaat houden, moet u als eerste over een UBN (Uniek Bedrijfs Nummer) beschikken. Dit nummer vraagt u telefonisch of digitaal aan bij het RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland, www.rvo.nl). Na toewijzing van een UBN ontvangt u een schriftelijke bevestiging.

  • Waarom een UBN?

Omdat het Ministerie een snelle tracering wil bij een eventuele besmettelijke dierziekte, bent u als schapenhouder verplicht een UBN te hebben, ook als u maar één schaap heeft. De overheid vindt het belangrijk dat de verblijfplaats van elk dier bekend is. Er is een centrale database van het I&Rsysteem. U bent daar aangemeld als u een UBN heeft ontvangen.

Let op! Wanneer u gebruik maakt van Falcoo en ons gemachtigd heeft de gegevens door te geven, verloopt alles automatisch en hoeft u niets te doen op de website van RVO. (Doe dus géén registraties in RVO, want dan raakt het systeem in de war en mist u belangrijke gegevens in Falcoo)

 
  • Visueel merk

Alle schapen moeten een elektronisch merk en een visueel merk dragen.

  • Oormerk verloren?

Heeft een schaap een oormerk verloren, dan moet u zo snel mogelijk een vervangend merk aanbrengen.
U kunt  een nieuw oormerk met hetzelfde nummer bestellen bij uw eigen oormerkleverancier. U hoeft dan niets te melden.

U mag het dier ook hermerken mag met een nieuwe set uit uw eigen voorraad oormerken. Dit wordt ook wel omnummeren genoemd. U moet dit melden aan de stamboekadministrateur. Deze zal het nieuwe nummer koppelen aan het dier dat het nummer verloren is. .

Verliest een dier dat uit een ander EU-land komt het oormerk, dan moet  u het vervangende oormerk hetzelfde nummer hebben als het oorverloren merk. (omnummeren dus niet toegestaan). Neem hiervoor contact op met uw oormerkleverancier.

 
  • Dieren aanmelden

Houders van schapen moeten al hun lammeren en mutaties melden in Falcoo.

Lammeren moeten binnen 6 maanden na geboorte, of eerder als u ze voor die tijd verplaatst over de openbare weg, oormerken in en geregistreerd worden. Elke wijziging, geboorte, aan- en afvoer van dieren en overlijden moet worden gemeld.

Een houder kan iemand anders machtigen de gegevens in te voeren.

  • Geen UBN

Afvoer van schapen naar een houder zonder UBN is niet mogelijk. (Verzeker uzelf ervan dat de houder een UBNnummer heeft, voordat u het dier verkoopt en/of ernaar toe transporteert. Het voorkomt veel problemen.)

  • Vrijstelling bedrijfsregister

En heel handig: als U de de VSS gemachtigd heeft de gegevens door te geven aan I&R biedt dat de houder de mogelijkheid op elk gewenst moment een uitdraai te maken van alle gegevens. Daarmee vervalt de verplichting om een bedrijfsregister bij te houden.