Al uw schapen  moeten 2 oormerken in hebben.

  • Aanvragen UBN

Voordat u schapen gaat houden, moet u als eerste over een UBN (Uniek Bedrijfs Nummer) beschikken. Dit nummer vraagt u telefonisch of digitaal aan bij het RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland, www.rvo.nl). Na toewijzing van een UBN ontvangt u een schriftelijke bevestiging.

  • Waarom een UBN?

Omdat het Ministerie een snelle tracering wil bij een eventuele besmettelijke dierziekte, bent u als schapenhouder verplicht een UBN te hebben, ook als u maar één schaap heeft. De overheid vindt het belangrijk dat de verblijfplaats van elk dier bekend is. Er is een centrale database van het I&Rsysteem. U bent daar aangemeld als u een UBN heeft ontvangen.

Let op! Wanneer u gebruik maakt van Falcoo en ons gemachtigd heeft de gegevens door te geven, verloopt alles automatisch en hoeft u niets te doen op de website van RVO. (Doe dus géén registraties in RVO, want dan raakt het systeem in de war en mist u belangrijke gegevens in Falcoo)

 
  • Visueel merk

Alle schapen moeten een elektronisch merk en een visueel merk dragen.

  • Oormerk verloren?

Heeft een schaap een oormerk verloren, dan moet u zo snel mogelijk een vervangend merk aanbrengen. Dit hermerken mag met een nieuwe set uit uw eigen voorraad oormerken. U meldt dit aan de stamboekadministrateur. Klik hier voor het formulier voor vervangende oormerken

Maar u kunt ook een nieuw oormerk met hetzelfde nummer bestellen bij uw eigen oormerkleverancier. U hoeft dan niets te melden.

Verliest een dier dat uit een ander EU-land komt het merk, dan brengt u een merk aan met hetzelfde nummer als op het verloren merk. Neem hiervoor contact op met uw oormerkleverancier.

  • Geoormerkt voor 2001 (nog met gele oormerk)

Voor de zeldzaamheid dat een dier voor 2001 is geboren en er klopt iets niet met het oormerk of registratie of een oormerk is verloren, neem dan contact op met het bestuurslid Foktechnische Zaken)

 

  • Dieren aanmelden

Houders van schapen moeten al hun lammeren en mutaties melden in Falcoo.

Lammeren moeten binnen 6 maanden na geboorte, of eerder als u ze voor die tijd verplaatst over de openbare weg, oormerken in en geregistreerd worden. Elke wijziging, geboorte, aan- en afvoer van dieren en overlijden moet worden gemeld.

Een houder kan iemand anders machtigen de gegevens in te voeren.

  • Geen UBN

Afvoer van schapen naar een houder zonder UBN is niet mogelijk. (Verzeker uzelf ervan dat de houder een UBNnummer heeft, voordat u het dier verkoopt en/of ernaar toe transporteert. Het voorkomt veel problemen.)

  • Vrijstelling bedrijfsregister

En heel handig: als U de de VSS gemachtigd heeft de gegevens door te geven aan I&R biedt dat de houder de mogelijkheid op elk gewenst moment een uitdraai te maken van alle gegevens. Daarmee vervalt de verplichting om een bedrijfsregister bij te houden.