Inteelt

Inteelt is niet verboden. En er bestaan geen regels voor de hoeveelheid inteelt dat een fokdier heeft. Maar voor het behoud van een ras is het van belang dat de inteelttoename binnen het ras beperkt blijft. Een forse toename van inteelt zal in de regel lijden tot meer afwijkingen, kleinere dieren, kortere levensduur en lagere vruchtbaarheid. Voor de VSS is inteeltbeperking van groot belang, omdat het bijna altijd om kleine groepen fokdieren gaat, die zonder inbreng van onverwante dieren, niet in staat zijn de inteeltbeperking binnen de perken te houden.

Klik hier voor toelichting en adviezen over de module paringsadviezen van Falcoo

Import
Soms moeten er dieren ge├»mporteerd worden om nieuw bloed in te brengen. Dat is een flinke klus. Maar de VSS heeft flink aantal leden die de sprong gewaagd hebben en sommige zijn er inmiddels expert in geworden. Import is niet onmogelijk, maar het vraagt wel doorzettingsvermogen en soms ook geduld. Er is voldoende kennis aanwezig bij de VSS. Daarnaast zijn er enkele transporteurs die graag in de arm genomen worden om te helpen bij de importen (en ook exporten). Als u hierover meer wilt weten? Neem dan contact op met het secretariaat via de contactpagina. Zij zorgt dat uw mail bij de juiste persoon terecht komt.

Als twee druppels water?
Stamboekfokken met hele kleine rassen levert altijd inteelt op. Heeft u een ras dat in Nederland nauwelijks voorkomt en is import zo goed als onmogelijk? Maar weet u ergens een dier, dat als 2 druppels water lijkt op uw ras, maar er zitten geen 'papieren' bij? Dan kan soms, bij uitzondering, het dier in het hulpstamboek opgenomen worden. Succes is niet altijd verzekerd, maar wilt u weten wat mogelijk is: neem dan contact op met het bestuurslid foktechnische zaken.

Wilt u meer weten over inteelt?

-  PPP hand-out van Erik Schuiling over de redenen om inteelt te beperken en de verschillende manieren die ons hiervoor ter beschikking staan. 2

-  Beknopte weergave van de lezing over het fokken in kleine populaties door Kor Oldenbroek. Klik  hier