Veetransport

Voor de hobbyfokkerzijn de wettelijke regels minder ingewikkeld dan voor professionele vervoerders, maar je moet ze wel weten. Daarom zetten we enkele basisregels, in het kort op een rijtje.

  • Het vervoersdocument

Bij ieder vervoer naar een ander UBN moet u een papieren vervoersdocument opstellen. Dit document moet altijd tijdens het transport van de dieren aanwezig zijn. Binnen 7 dagen moet u dan wel de afvoer van de schapen registreren. Als VSSlid doet u dit in Falcoo.

U heeft geen papieren vervoersdocument nodig als u de dieren vervoert binnen het eigen bedrijf over de openbare weg of met een eigen vervoermiddel.

Klik hier voor het vervoersdocument

Dit document moet moet volledig ingevuld en  in drievoud worden opgemaakt: voor de afvoerder, voor de vervoerder en voor de aanvoerder. Het document dient minimaal drie jaar bewaard te worden voor eventuele controle.

  • Gezonde dieren

Alleen gezonde dieren mogen getransporteerd worden. Zieke dieren of dieren met een aandoening of hoogdrachtige dierenmogen niet vervoerd worden.

U mag geen dieren vervoeren bij extreme temperatuur (Onder 0oC en boven 27oC zijn er extra controles op veetransporten) en bij weersvoorspelling met code rood.
 

  • Het transportmiddel

De wagen of trailer waarin de dieren worden vervoerd worden, moet geschikt zijn voor schapen. Dat wil o.a. zeggen dat: het groot genoeg moet zijn, een antislipvloer heeft, goed geventileerd moet kunnen worden, het dier beschermd wordt tegen weersomstandigheden (regen, hitte, e.d.), het veilig is voor de dieren, de dieren niet kunnen ontsnappen, het makkelijk schoon te maken is, enz.

Aan de buitenkant moet duidelijk aangegeven worden dat het om veevervoer gaat.

Klik hier voor alle regels voor diertransport in Europa

  • Veetransportbewijs

U hoeft geen speciaal veetransportbewijs te hebben als u minder dan 10 dieren vervoert en de dieren over een maximale afstand van 65 km vervoert.

U heeft dus wel een veetransportbewijs (een CCV, Getuigschrift Chauffeur Veetransport) nodig als u minder dan 10 dieren over een langere afstand dan 65 km vervoer, maar korter dan 8 uur.

Er bestaan verschillende rijscholen waar u zo'n rijbewijs kunt halen.
Neem contact op met het VSS-secretariaat voor advies voor een betaalbare cursus van 1 dag, inclusief examen en een certificaat die levenslang geldig is.

Mocht U veel meer dieren over een langere tijd willen vervoeren, dan zijn nog meer regels van toepassing. Meestal betreft het dan im- of export. 

Diverse VSSleden hebben goede ervaringen opgedaan met enkele transporteurs van kleinere transporten.

Theo van Deijne en Matthijs

Michiel Thijssen

 

  • Vervoerdersvergunning

Voor het transport van levende dieren in het kader van een economische activiteit, hebben  alle vervoerders een vervoerdersvergunning nodig. Dat betekent dat als het transport hobbymatig wordt gedaan er geen vervoervergunning nodig is.
Volgens de KSG bent u hobbyhouder of -fokkers als u bijv.:
-  niet-bedrijfsmatige schapen koopt, u betaalt de verkoper en neemt de dieren mee naar huis.
-  u met uw schapen naar een keuring of evenement gaat, zonder het oogmerk dieren te verkopen.
-  u één of meerdere schapen naar het slachthuis/slager brengt en het vlees is bedoeld voor eigen consumptie.

  • Naar het slachthuis

Als hobbyfokker heeft u bij het vervoer van schapen naar het slachthuis een vervoersdocument en een veetransportbewijs nodig. Als het vlees voor eigen gebruik is, dan heeft u alleen een vervoersdocument nodig.
In beide gevallen moet U altijd ook een ingevuld VKI formulier afgeven bij het slachthuis/slager.

Klik hier voor een VKI formulier

Klik hier voor een gecombineerd formulier vervoer en VKI

Let op! Als u uw dier naar het slachthuis/slager brengt moet u binnen 7 dagen het dier afmelden in Falcoo. Deze registratie valt onder 'afvoer', dus vul het UBN van het slachthuis/slager in. (Vul uw dier NIET in onder 'sterfte', dat is een registratie als het dier op uw terrein is doodgegaan en het opgehaald moet worden door Rendac, het destructiebedrijf)

  • Reiniging en ontsmetting

De vervoerder is verplicht na de lossing, op de plaats van lossing, de vervoersmiddelen te reinigen en met een toegelaten ontsmettingsmiddel te ontsmetten op zodanige wijze dat de bioveiligheid niet in gevaar komt. Hierbij moet je denken aan bijv. het reinigen van het vervoersmiddel bij het slachthuis.

Je mag eventueel op een andere plaats de voertuigen reinigen en ontsmetten als dieren rechtstreeks van stal naar weide of omgekeerd worden gebracht. Dan hoef je niet op de plek zelf te ontsmetten, maar wel zo snel mogelijk na het vervoer.

Alle reinigingen en ontsmettingen moet je bijhouden. Dat kan o.a. d.m.v. formulier dat door het Platform KSG is opgesteld. Deze kunt u bewaren bij de vervoersdocumenten. 

Klik hier voor het ontsmettingsblad van het KSG

KSG tips om op een eenvoudige manier, volgens de regels, te reinigen en ontsmetten.

  • 21-dagen regeling

Indien schapen  worden aangevoerd vanaf een ander bedrijf mogen deze dieren gedurende 21 dagen na de aanvoer niet van het bedrijf worden afgevoerd. Deze individuele 21-dagen regeling geldt alleen voor de dieren die zijn aangevoerd. De overige dieren mogen in die periode wel afgevoerd worden.

Voor keuringen en tentoonstellingen wordt een uitzondering gemaakt. Dieren die naar een keuring of tentoonstelling zijn geweest mogen daarna, zonder de wachttijd van 21-dagen, weer naar een andere keuring of tentoonstelling.

  • Uitgebreid

Natuurlijk zijn er veel meer regels en ook uitgebreider beschreven, die kunt u hier dowloaden:

Regelwijzer van het KSG (ziet hoofdstuk Transport)

NVWA Transport schapen en geiten