Stamboekreglement

De VSS is voor veel VSS-rassen een erkende stamboekvereniging. Voor deze erkenning moet de VSS aan verschillende eisen voldoen. Het hebben van een adequaat stamboekreglement is daarbij verplicht.
Zulke documenten zijn vaak 'taaie kost'. Gelukkig valt het met dit reglement nog wel mee.
U doet er goed aan het reglement een keer door te nemen. Het kan zo onduidelijkheden en misverstanden voorkomen. Er staan nl. ook veel praktische tips in.

Klik hier voor het stamboekreglement

 

Hoe krijgt uw schaap stamboekerkenning?

Als u wilt gaan fokken en dat uw dieren opgenomen worden in het stamboek, dan is het een must dat u fokt met een, door een VSS-keurmeester goedgekeurde, ram die in het VSS-stamboek is geregistreerd. Hetzelfde geldt voor de ooi. En misschien een open deur: beide ouderdieren moeten wel van hetzelfde ras zijn.

De lammeren worden altijd opgenomen in het stamboek, maar zijn dan nog geen stamboekdieren.
Om stamboekdier te worden moeten ze goedgekeurd zijn door een VSS-keurmeester.

 

Welke stamboekstatus heeft mijn schaap?

Dit kunt u zien op het stamboekformulier in Falcoo. Hierop staat de status van het dier vermeld.
Voor een erkend stamboekdier zijn er 4 mogelijkheden:

• V      = 100 % volbloed, het dier stamt af van volbloedouders, is door VSS-keurmeester stamboekwaardig bevonden. 
• H 75 =   75 % volbloed, is door VSS-keurmeester stamboekwaardig bevonden. 
• H 50 =   50 % volbloed, is door VSS-keurmeester stamboekwaardig bevonden. 
• H0    =     0 % volbloed met onbekende afstamming, is door VSS-keurmeester stamboekwaardig bevonden. 

Dan zijn er nog statussen, die u niet kunt inzetten voor de stamboekfokkerij.
• A      = Afgekeurd door de VSS-keurmeester, met deze dieren kan niet stamboek gefokt worden
• X      = Niet gecontroleerd door de VSS-keurmeester, met deze dieren niet fokken.