Jacobschaap Herdwick Karakul

Historie
Zoals bij veel oude rassen is de herkomst van het Jacobschaap in nevelen gehuld. Gevlekte schapen zijn al bekend van vóór onze jaartelling. Het Jacobschaap ontleent zijn naam aan het Bijbelse verhaal over Jacob, die als beloning alle gevlekte schapen uit de kudde van Laban mocht afzonderen en behouden.
Bijzonderheden

Het Jacobschaap is een sober dier, tevreden met matige grassoorten. Opvallend is de fiere houding en alerte oogopslag, de meerhoornigheid en de vlekken (bont). Ze zijn ongevoelig voor parasieten en ziektes.

Bij het meerhoornige Jacobschaap kan een gespleten ooglid voor komen.
Dit is een genetische afwijking en het toestaan van type 1 en type 2 ( zie foto 1 en foto 2) is een compromis vanwege de kleine populatie, kleine fokkersgroep en hechting van de fokkers aan meerhoornigheid.
Afkeur is voor een gespleten ooglid type 3 en type 4, zie de foto's 3 t/m 7 .

 
(Rasbeschrijving aangepast: Nov. '21)
 
Vruchtbaarheid
De ooi is zeer vruchtbaar. Ze lammert gemakkelijk af en heeft goede moedereigenschappen.
De bronst is seizoensgebonden en tweelingen zijn normaal.
Afbeeldingen
Rasbeschrijving in onderdelen
Onbewold met liefst een smalle witte bles en symmetrische zwarte wangen in combinatie met een gepigmenteerde neus of met een zwarte vlek op de neus. Donkere, levendige ogen waarbij de ram een gebogen neuslijn heeft (ramsneus).
Afkeur:
- duidelijke over- of onderbeet;
- gespleten ooglid type 3 en type 4, zie voor foto's hierboven bij 'Bijzonderheden'.

Voor de inspecteurs zijn de betreffende foto's separaat aan de rasbeschrijving toegevoegd.

(Gespleten ooglid is een genetische afwijking, het toestaan van type 1 en type 2 is een compromis vanwege de kleine populatie, kleine fokkersgroep en de hechting van de fokkers aan de meerhoornigheid). Zie hierboven bij 'Bijzonderheden' voor meer informatie en foto's.
Het Jacobschaap is gehoornd, zowel rammen als ooien kunnen tweehoornig of meer hoornig zijn. Bij voorkeur symmetrisch geplaatst.
Afkeur:
- de boven hoorns naar voren en beneden gericht;
- hoorn loos.
Een sterke nek van gemiddelde lengte, goed aangezet op de schouders.
Een sterk gebouwde voorhand met goede schuine schouderligging.
Ruim gebouwd met goed gewelfde ribben en een rechte rug met voldoende lengte.
Een goed ontwikkelde achterhand met voldoende hoge staart aanzet.
Gemiddeld van zwaarte en lengte, vrij van wol onder het spronggewricht.
Bewold.
De wol is wit met bruine of zwarte vlekken of platen.
Het Jacobschaap is een alert, fier schaap met opgerichte houding, wit met goed afgetekende zwarte vlekken. Het hoofd en nek zijn meestal zwart met een witte bles op het hoofd die over de borst verder loopt. Beide seksen zijn gehoornd.
 

Ooilam

Ramlam

Jaarl ooi

Jaarl ram

Volw ooi

Volw ram

Geb.gew.

.

.

.

.

.

.

Groeisnelh

.

.

.

.

.

.

Gewicht

.

.

.

.

60 kg

100 kg

Formaat

.

.

.

.

Middelgroot

Middelgroot

Lam prod

.

.

.

.

2

.

Jaarrond

.

.

Ja

.

Ja

.

Wol

.

.

.

.

2-3 kg

3-4 kg

Hoorns

Meerhoornig

Meerhoornig

Meerhoornig

Meerhoornig

Meerhoornig

Meerhoornig

Contact

Rasvertegenwoordiger:
Sabine Walstra-Boevé
Flaas 5
5275 HH Den Dungen
tel.: 0735-944070
@:   swalstra@planet.nl

Herdwick Karakul